Project Description

Naścienna stacja pacjenta IP iCall z przyciskiem połączenia, obecności, pomocy, alarmu i anulowania. Wskazanie trybu prywatności i dwukierunkowa rozmowa (VoIP). Autodiagnostyka i lokalizacja modułu z wykorzystaniem diody LED i brzęczyka. Można podłączyć do 50 modułów analogowych (Local BUS, w dowolnej topologii) Każda stacja jest zdalnie i indywidualnie programowalne przez przeglądarkę. Całodobowo Całodobowy nadzór.