• System przyzywowy - służba zdrowia
  • indigocare

iCall Pasuje do każdego środowiska

Firmy NEC oraz IndigoCare połączyły swoje siły i opracowały kompletne rozwiązanie komunikacyjne dla ośrodków opieki zdrowotnej, zarówno dla szpitali jak i domów opieki. Integracja systemu przywoławczego, systemu powiadamiania oraz systemu telefonicznego to ogromny technologiczny krok do przodu zapewniający zupełnie nowe możliwości techniczne.

iCall to pierwszy na świecie system wezwania pielęgniarek oparty na otwartym standardzie IP.

Rozproszona architektura zapewnia najwyższy stopień elastyczności bez żadnych ograniczeń. Ze względu na swoją elastyczną topologię iCall może być wdrażany zarówno w nowej instalacji jak i w przypadku modernizacji systemu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kablowej. Wszystkie typy jednostek wywoławczych można łączyć w jeden system: przewodowy lub bezprzewodowy, monitorowany lub standardowy. Każdy istniejący system połączeń można rozszerzyć za pomocą iCall. Ponadto można w pełni zintegrować każdy typ systemu alarmowego, instalacji sygnalizacji pożaru i systemu komunikacji.