Skuteczność działania potwierdzona certyfikatem DGUV Test ET 18038 oraz spełnieniem norm DIN VDE V 0825-1 oraz AfPS GS 2014:01 PAK.

Nowoczesne ośrodki przemysłowe to obecnie zautomatyzowane i nadzorowane ciągi instalacji i maszyn, wyposażone w setki czujników. Inżynierowie w centrum nadzoru stale monitorują poziomy ich wskazań i szukają zagrożeń mogących doprowadzić do niekorzystnych zjawisk jak np. pożar. Czy pracownicy będący częścią tego systemu są również odpowiednio monitorowani?

Postępująca automatyzacja procesów produkcji powoduje zmniejszenie ilości pracowników ośrodków przemysłowych. W tej sytuacji brak bezpośredniej widoczności pomiędzy nimi zwiększa ryzyko braku szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Rozwiązaniem, które zagwarantuje detekcję i odpowiednio reakcję na sytuacji alarmowe jest System Ochrony Samotnego Pracownika firmy NEC.

Architektura systemu

Najważniejszym elementem systemu jest terminal NEC I766. Jest to funkcjonalny telefon IP DECT wyposażony dodatkowo w akcelerometr, przycisk SOS oraz zawleczkę bezpieczeństwa. Dzięki temu aparat może wygenerować 4 typy alarmów:

  1. Detekcję upadku poprzez detekcję pozycji leżącej (Man Down)
  2. Detekcję braku ruchu przez określony czas
  3. Alarm wyciągniętej zawleczki bezpieczeństwa
  4. Alarm wciśniętego przycisku SOS

Każde z powyższych zdarzeń powoduje uruchomienie połączenia głosowego w trybie głośnomówiącym ze zdefiniowanym w pamięci telefonu numerem operatora. Dodatkowo telefon wysyła do serwera alarmów wiadomość głosową, która uruchamia zdefiniowaną w serwerze procedurę alarmową np. zestawienie grupowej informacji głosowej, uruchomienie syreny alarmowej, wysłanie wiadomości email itp.

Funkcje alarmowe nie mogą zostać wyłączone przez pracownika. Pracownik może je dezaktywować tylko poprzez wyjęcie baterii z aparatu lub włożenie aparatu na widełki ładowarki.

Medium transmisyjnym informacji alarmowych jest sprawdzony i niezawodny system NEC IP DECT. Zastosowanie najlepszego budynkowego systemu telefonii mobilnej daje dodatkowe korzyści. Możemy wyposażyć w klasyczne terminale mobilne DECT (np. G266 lub G566) także innych pracowników, zwiększając ich osiągalność i autonomię na terenie zakładu pracy.

Anteny systemu na bieżąco monitorują także status obecności aparatu. W przypadku stwierdzenia utraty łączności z terminalem przesyłają odpowiednią informację do systemu zarządzania alarmami Mobicall, który o zaistniałej sytuacji powiadamia centrum monitoringu.

System IP DECT można dodatkowo doposażyć w sieć czujników, które precyzyjnie pozwolą określić położenie każdego monitorowanego telefonu IP DECT na mapie zakładu pracy. W takiej sytuacji w przypadku braku komunikacji z pracownikiem możemy w sytuacji alarmowej szybko zawęzić rejon poszukiwań i  dużo szybciej odnaleźć poszkodowaną osobę.