Specyfika jednostek psychiatrycznych

Pacjenci ośrodków zajmujących się leczeniem chorób psychicznych są bardzo wymagającymi użytkownikami systemów przyzywowych. Problemy psychiczne, z którymi się borykają uniemożliwiają im często świadome wezwanie pomocy, zaburzają procesy poznawcze oraz powodują wybuchy agresji. Z tych powodów system przyzywowy w ośrodkach opieki psychicznej musi zapewniać zarówno możliwość wykorzystania odpowiednich modułów komunikacyjnych dostosowanych do pacjentów i ich schorzeń jak również oferować możliwość automatyzacji wezwań w ściśle określonych przypadkach np. opuszczenie jednostki.

System przyzywowy iCall oferuje pełen wachlarz modułów komunikacyjnych dla jednostek opieki zdrowotnej. Posiada jednak dodatkowo unikalne rozwiązania, które szczególnie sprawdzą się w ośrodkach opieki psychicznej.

System przyzywowy - służba zdrowia

SYSTEM LOKALIZACJI I NADZORU

System lokalizacji iTrack

IndigoCare opracowało pierwszą bezprzewodową opaskę na rękę do wezwania alarmowego, która łączy 3 technologie bezprzewodowe w 1 niezawodny nadajnik alarmowy.

1 – Funkcja alarmu / wezwania pielęgniarki
Zainicjuj alarm/wezwanie, aby powiadomić personel pielęgniarski, naciskając czerwony przycisk.

2 – Wykrywanie demencji
Personel pielęgniarski natychmiast otrzymuje alarm, gdy pacjent lub mieszkaniec opuści określony obszar lub zbliży się do nadzorowanych drzwi. Do wykrywania wędrowania (demencji) wykorzystywana jest wbudowana technologia RFID.

3 – System lokalizacji w czasie rzeczywistym
Co sekundę wysyłany jest sygnał BLE w celu określenia położenia w czasie rzeczywistym. W przypadku alarmu personel pielęgniarski natychmiast zna dokładną lokalizację pacjenta lub rezydenta, personelu lub mienia.

Opaski iTrack wyposażone są w oszczędny system zarządzania energią. Dzięki temu wbudowana bateria opaski jest w stanie działać do 5 lat.

System automatycznie powiadomi obsługę pielęgniarską w przypadku niskiego poziomu baterii opaski i/lub jest zaginięcia (np. pacjent zniszczył / zgubił opaskę).

iCall oferuje także specjalny, dodatkowy klips na pasek, uniemożliwiający celowe zdjęcie opaski osobie z zaburzeniami psychicznymi.

AKTYWNY NADZÓR NAD WYJŚCIEM

System iCall kompleksowo rozwiązuje problem nieautoryzowanych wyjść pacjentów z budynku. Drzwi budynku oraz furtki ogrodzeniowe mogą zostać wyposażone w sensory RFID, które zaalarmują obsługę o próbie wyjścia z budynku przez konkretnego pacjenta. iCall może również zostać połączony z automatem drzwi i aktywnie zablokować możliwość przejścia. To rozwiązanie jest szczególnie ważne i potrzebne w przypadku opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi.

system przywoławczy iCall_290
system przywoławczy iCall_290

 WANDALOODPORNE PRZYCISKI

Jednostki opieki psychiatrycznej to także miejsca często występujących aktów agresji i wandalizmu ze strony pacjentów, którym trzeba zapewnić dostęp do możliwości wezwania pomocy. Z myślą właśnie o takich pacjentach został zaprojektowany przycisk wandaloodporny.

• Korpus przycisku wykonany ze stali
• Czerwony przycisk wezwania
• Potwierdzeni obecności z wykorzystaniem fizycznego klucza
• Zielona dioda potwierdzenia obecności
• Montaż w standardowej puszcze fi 60mm

SCHEMAT

indigocare

KOMPONENTY