Project Description

Moduł magistrali lokalnej, lampa pokojowa LED. Czerwony-Biały-Zielony (+ tryb migania). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii. (1 adres) Indywidualne i zdalne programowanie przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Bez brzęczyka. Normalne wywołanie = stały Czerwony. Połączenie alarmowe (kod niebieski) = miga na czerwono. Obecność = stały zielony. Wezwanie pomocy = świeci na zielono + miga na czerwono. Zadzwoń do łazienki = stabilna biel. Wezwanie pomocy w łazience = ciągły zielony + migający biały.