Zapraszamy do kontaktu

    +48 22 1 777 888

    +48 22 1 777 899

CONNECTIA Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000527113; NIP: 521-368-09-78