Moduły LocalBus – 4 przewody, to wszystko czego nam trzeba

Terminale IP są podłączone do najbliższego przełącznika, co prowadzi do ogromnych oszczędności w kosztach okablowania. Dodatkowo można zastosować dowolną topologię okablowania, dla inteligentnych jednostek wywoławczych LocalBus: wystarczą 4 przewody dowolnego typu.

W rezultacie iCall może wykorzystać tą samą infrastrukturę okablowania, co inne aplikacje techniczne; istniejące okablowanie można ponownie wykorzystać w ponad 97% renowacji. W razie potrzeby inteligentne jednostki przywoławcze mogą być wdrażane bezprzewodowo.

Wszystkie inteligentne jednostki wywoławcze są monitorowane, można je oddzielnie programować i są zgodne z normami VDE.834-1 i 834-2.

Produkty

iCall 305 LB-OAE

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania, obecności, pomocy i anulowania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk i alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami) NIE jest uwzględniony (opcjonalny).

iCall 306 LB-OAE /R

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania, obecności, pomocy i anulowania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami), diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk i alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 307 LB-OAE /C

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania, obecności, pomocy i anulowania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk i (ciągły) alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami) NIE jest uwzględniony (opcjonalny).

iCall 308 LB-OAE /R /C

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania, obecności, pomocy i anulowania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami), diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk i (ciągły) alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 310 LB-OA

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania, obecności, pomocy i anulowania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 315 LB-A

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem obecności i anulowania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 316 LB-AEE

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem obecności i anulowania oraz dwoma złączami mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk i alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami) NIE jest uwzględniony (opcjonalny).

iCall 320 LB-Oi

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania, pomocy oraz czytnikiem iButton do identyfikacji pielęgniarki i anulowania wezwania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 321 LB-i

Moduł magistrali lokalnej z czytnikiem iButton do identyfikacji pielęgniarki i anulowania wezwania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 330 LB-OE

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk oraz alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami) NIE jest uwzględniony (opcjonalny).

iCall 331 LB-OE /R

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami), diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk oraz alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 333 LB-OE /C

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk oraz (ciągły) alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami) NIE jest uwzględniony (opcjonalny).

iCall 334 LB-OE /R /C

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania oraz złączem mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami), diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk oraz (ciągły) alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 335 LB-OEE

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania oraz dwa złącza mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk oraz alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami) NIE jest uwzględniony (opcjonalny).

iCall 335 LB-OEE /R

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania oraz dwa złącza mini-DIN dla słuchawki lub zewnętrznego urządzenia medycznego (MDD). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera styk bezprądowy (przekaźnik) do zarządzania słuchawką (światłami), diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki, brzęczyk oraz alarm wypięcia. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 340 LB-O

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 341 LB-Acoustic Call Unit

Moduł magistrali lokalnej z wywołaniem akustycznym. Przywołanie akustyczne to całodobowa pomoc do monitorowania pacjenta. mierząc poziomu dźwięku w sali pacjenta, aktywuje połączenie w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu hałasu. Punkt wywołania połączenia można określić zarówno przez głośność i czas trwania hałasu. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 350 LB-T V2.0

Moduł magistrali lokalnej z czerwonym sznurkiem (2M). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki alarm oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 360 LB-U

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem pilnego przywołania (wywołanie priorytetowe). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 362 LB-S

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem pomocy (wywołanie priorytetowe). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 365 LB-SU

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem pilnego przywołania (wywołanie priorytetowe) oraz pomocy. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 370 LB-D

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem przywołania lekarza (kod niebieski / wywołanie priorytetowe). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 382-1 LB-RFID-OA (RED)

Moduł magistrali lokalnej z przyciskiem wezwania / pomocy i czytnikiem RFID do identyfikacji / obecności pielęgniarki i anulowania wezwania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 382-2 LB-RFID-A (GREEN)

Moduł magistrali lokalnej z czytnikiem RFID do identyfikacji / obecności pielęgniarki i anulowania wezwania. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 390 LB-Display

Moduł magistrali lokalnej (1 adres) z interaktywnym wielokolorowym wyświetlaczem OLED i brzęczykiem. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Programowalne 1 lub 4 wydarzenia na żywo na ekran (dla optymalnej widoczności) i przewijanie. (Stanowisko do pokoju pacjenta, nie jest to stanowisko pielęgniarki)

iCall 393 LB-Receiver

Moduł magistrali lokalnej (1 adres) z odbiornikiem dla urządzeń bezprzewodowych (434,01MHz). Zasięg wielu pomieszczeń! Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Rama w komplecie.

iCall 501 LBIO-Station (EMEA)

Moduł magistrali lokalnej (1 adres). Umożliwia podłączenie modułów I/O 5 swobodnie programowalnymi wejściami i 4 swobodnie programowalnymi wyjściami do podłączenia urządzeń ST(andard), NO i NC. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.

iCall 585 LBKL-IO (GWR)

Moduł magistrali lokalnej, lampa pokojowa LED. Czerwony-Biały-Zielony (+ tryb migania). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii. (1 adres) Indywidualne i zdalne programowanie przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Bez brzęczyka. Normalne wywołanie = stały Czerwony. Połączenie alarmowe (kod niebieski) = miga na czerwono. Obecność = stały zielony. Wezwanie pomocy = świeci na zielono + miga na czerwono. Zadzwoń do łazienki = stabilna biel. Wezwanie pomocy w łazience = ciągły zielony + migający biały.

iCall 585 LBKL-IO (GYR)

Moduł magistrali lokalnej, lampa pokojowa LED. Czerwony-Żółty-Zielony (+ tryb migania). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii. (1 adres) Indywidualne i zdalne programowanie przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Bez brzęczyka. Normalne wywołanie = stały Czerwony. Połączenie alarmowe (kod niebieski) = miga na czerwono. Obecność = stały zielony. Wezwanie pomocy = świeci na zielono + miga na czerwono. Wezwanie do łazienki = stały żółty. Wezwanie pomocy w łazience = ciągły zielony + migający żółty.

iCall 587 LBKL-IO (BRWGY)

Moduł magistrali lokalnej, lampa pokojowa LED. Niebieski-Czerwony-Biały-Zielony-Żółty (+ tryb migania). Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii. (1 adres) Indywidualne i zdalne programowanie przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór. Wbudowany brzęczyk Z puszką do montażu na ścianie: 120 x 80 x 38mm.