bct-logo

ucc-logo

Większa efektywność w pracy

Aplikacja Pracownik systemu Business ConneCT umożliwia łatwą wymianę informacji istotnych dla wszystkich pracowników, takich jak imię i nazwisko, numery telefonów i zdjęcia rozmówców. Każde połączenie przychodzące jest natychmiast wyświetlane w oknie pop-up, umożliwiając pracownikom sprawną obsługę połączeń. Standardowe funkcje, takie jak odebranie i zakończenie połączenia, hold, transfer to tylko jedno kliknięcie myszą.

Rejestr połączeń zawiera nie tylko informacje na temat wszystkich rodzajów połączeń ale również wiadomości głosowe, których odsłuchania można dokonać za pośrednictwem głośników komputera. Oddzwonienie na wybrany numer to tylko kwestia kliknięcia na odpowiedni numer w książce telefonicznej lub w rejestrze połączeń. Dzięki łatwości konfiguracji przekierowania na telefon komórkowy, pracownicy mogą być dostępni pod numerem telefonu stacjonarnego także poza firmą.

employee-logo

Aplikacja na PC
Aplikacja na urządzenia mobilne
Przeszukiwanie wielu katalogów
Kontrola telefonu z PC
Kontrola statusu dostępności
Historia połączeń
Wiadomości tekstowe
Transfer plików
Harmonogram przekierowań
Poczta głosowa
SMS na telefony komórkowe i DECT
Obsługa wielu języków
Integracja z kalendarzem Outlook®
Wybieranie nr tel. z przeglądarki
1 numer telefonu dla klienta
1 klilknięcie aby uzyskać połączenia
Operator widzi zajętość tel. komórkowego

Stale zmieniający się rynek stawia przez przedsiębiorcami nowe wyzwania. Skuteczne stawienie im czoła zależy w dużej mierze od szybkiej dostępności informacji, efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami i możliwości działania niezależnie od miejsca i czasu. Każda organizacja tworzy strukturę, nazywaną czasami „społecznością bez granic”. Możliwość kontroli i zarządzania obecnością w ramach takiej społeczności daje niezwykle ważny atut, który NEC nazywa „mocą obecności” (the power of presence).

Zarządzanie obecności polega na dzieleniu się z innymi informacją o swoim statusie i obecności.

W przypadku, gdy np. trwające spotkanie uniemożliwia rozmowę telefoniczną, idealnym rozwiązaniem jest poczta głosowa. Każdy Pracownik Business ConneCT wyposażony jest w funkcjonalną i łatwą w obsłudze pocztę głosową, do której dostęp możliwy jest zarówno z aplikacji jak i z telefonu na biurku.Pracownik może zgodnie z własnymi potrzebami definiować powitania oraz sterować przekierowaniami bezpośrednie z aplikacji Pracownik ale również dzięki integracji z kalendarzem Microsoft Outlook.

Dzięki integracji Business ConneCT z aplikacjami kalendarzy i systemami komunikacyjnymi NEC, zmiany stanu i przekierowania są w pełni zautomatyzowane.

presence-application

Pracownicy mobilni, szczególnie w dużych firmach i instytucjach (np. szpitale, kampusy) docenią możliwość przesyłania wiadomości tekstowych. Zarówno na telefony DECT jak i na telefony komórkowe.

Nie zawsze istnieje możliwość odebrania telefonu, np. w czasie spotkania. Krótkie wiadomości tekstowe mogą być wtedy skuteczną alternatywą do przekazania ważnej informacji. Wiadomości tekstowe ułatwią również komunikację z pracownikami contact center, którzy nieustannie prowadzą rozmowy telefoniczne z klientami.

Wysyłanie wiadomości tekstowej jest także niezwykle łatwym zadaniem. Należy wybrać osobę do której chcemy wysłać wiadomość (w książce telefonicznej lub na liście połączeń) i wybrać opcję „Wyślij wiadomość tekstową”.

messaging-app

Aby skutecznie dotrzeć do ludzi

Pracownicy dużych firm i korporacji potrzebują technologii komunikacyjnych, które podążają za ich stale rosnącą mobilnością. Mobilnością rozumianą już nie tylko jako dostęp do korporacyjnych narzędzi komunikacyjnych w czasie przemieszczania się na obszarze rozległego biura, ale przede wszystkim  w podróży.

Aplikacja Business Connect na urządzenia mobilne integruje funkcjonalności UC&C, podnosząc produktywność pracowników na wyższy poziom. Ta zaawansowane technologicznie rozwiązanie działa na urządzeniach z systemem IOS oraz Android, pozwalając na korzystanie z zalet telefonii korporacyjnej w podróży.

mobile-client-application

Aktualne i funkcjonalne usługi katalogowe

Business ConneCT zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do aktualnych i funkcjonalnych książek telefonicznych, pokazujących również stan telefonu i informacje o obecności. Oprócz katalogu korporacyjnego i publicznego, pracownicy mogą również tworzyć własne książki telefoniczne. Katalogi zawierają nie tylko nazwisko i numer telefonu, ale ponad 80 innych atrybutów kontaktowych (w tym zdjęcie).

Rezerwacji stolika na lunch biznesowy? Zaznacz numer telefonu w przeglądarce internetowej i naciśnij predefiniowany przycisk skrótu aby zainicjować połączenie. W ten sposób można wybrać numer telefonu w dowolnej aplikacji. Jeżeli możesz go zaznaczyć, możesz go także wybrać.

Dostęp do katalog Business ConneCT można również zyskać z telefonów DECT i terminali stacjonarnych.

Katalog korporacyjny Business ConneCT pozostanie zawsze aktualny dzięki automatycznej integracji z usługami AD. Dzięki temu możesz zapomnieć o konieczności aktualizowania danych w systemu. Wystarczy możliwość połączenia z kontrolerem domeny.

directory-app