Project Description

Moduł magistrali lokalnej z wywołaniem akustycznym. Przywołanie akustyczne to całodobowa pomoc do monitorowania pacjenta. mierząc poziomu dźwięku w sali pacjenta, aktywuje połączenie w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu hałasu. Punkt wywołania połączenia można określić zarówno przez głośność i czas trwania hałasu. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Zawiera diodę LED lokalizacji i autodiagnostyki oraz brzęczyk. Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.