Project Description

Moduł magistrali lokalnej (1 adres). Umożliwia podłączenie modułów I/O 5 swobodnie programowalnymi wejściami i 4 swobodnie programowalnymi wyjściami do podłączenia urządzeń ST(andard), NO i NC. Jest podłączony do systemu za pomocą 4-przewodowego kabla w wybranej topologii (możliwe zastosowanie w renowacjach). Możliwość indywidualnego i zdalnego programowania przez przeglądarkę. Całodobowy nadzór.