NEC SV9100

NEC SV9100 to nowa platforma stworzona w oparciu o sukcesy i doświadczenia zebrane przez NEC na bazie jej poprzedniczki – NEC SV8100. Jest systemem pozwalającym na elastyczną rozbudowę i pracę na każdym poziomie – od zaawansowanego technicznie systemu telekomunikacyjnego do zaawansowanej platformy zunifikowanej komunikacji UC&C.