Serwery

NEC ExpressServers

NEC ExpressServers

Platformy komunikacyjne typu Enterprise

SV9500

NEC SV9500

NEC IS3000 / SIP@NET

Platformy komunikacyjne dla Małych i Średnich Firm

sv9100-packshot_global

NEC SV9100

Telefony Konferencyjne

ErisStation

Telefony Telekonferencyjne V-Tech

Telefony

dt830cg-right

Telefony NEC IP serii DT900

dt830cg-right

Telefony Cyfrowe NEC serii DT500

dt830cg-right

Telefony NEC IP Serii GT

dt830cg-right

Telefony NEC IP serii DT800

terminals_small

Telefony NEC IP serii DT700

NEC DECT

Telefony NEC IP DECT

AEI

Telefony hotelowe AEI

Bittel

Telefony hotelowe Bittel

Jacob Jensen

Telefony hotelowe Jacob Jensen

Teledex

Telefony hotelowe Teledex

Telematrix

Telefony hotelowe Telematrix

V-Tech

Telefony hotelowe V-Tech

Aplikacje

BusinessConneCT logo

Business ConneCT

SoftPhone

Aplikacje Softphone